Жарандарды аскердик каттоого алгачкы коюу

Эркек жынысындагы жарандар он алты жашка толо турган жылда аскердик баштапкы каттоого алынууга жатат.

Жарандарды аскердик каттоого баштапкы коюу учурдагы жылдын декабрь айында жаңыра турган жылдын январь-март айларында төмөнкүдөй максаттарда өткөрүлөт:

– жарандарды аскердик каттоого коюу;

– жарандардын санын аныктоо;

– жарандардын аскер кызматына жарактуулугун жана ден-соолугунун абалын аныктоо;

– жарандардын жалпы билим деңгээлин жана адистигин аныктоо;

– чакырылуучуларды алдын-ала дайындоо;

– аскердик-техникалык адистиктер боюнча даярдоо жана аскердик окуу жайларга кирүү үчүн талапкерлерди тандоо.

Жарандарды алгачкы аскердик каттоого коюу, ошондой эле каттоодон чыгаруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Размер шрифта