1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коргоо жана Куралдуу күчтөрү жөнүндө»;

3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө»;

4. Кыргыз Республикасынын мыйзамы «Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилери жөнүндө»;

5. Кыргыз Республикасынын мыйзамы «Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө»;

6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө»;

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылынын 18 майындагы №306  токтому;

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылынын 10 августундагы №509  токтому;

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылынын 13 декабрындагы №509  токтому;

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылынын 1 ноябрындагы №566 токтому;

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылынын 11 февралындагы № 87 токтому.

Размер шрифта